12 Kasım 2012 Pazartesi

Neden Teknoloji ve Tasarım Programı

Günümüzde herkesin kabul ettiği kaçınılmaz bir gerçek vardır. O da çocuklarımızın yaşayacağı zamanın bizim yaşadığımız zamandan çok farklı olacağıdır. Bu noktadan hareket ettiğimizde çocuklarımızın kazanması gereken bilgi, beceri ve tutumlar da mutlaka farklı olacaktır.
Araştırmalar, çocuklarımızın yaşayacağı zamanın en belirgin özelliğinin başkalarının ürettiklerini kopyalamak olmadığı gerçeğini ortaya koymaktadır. Gözlem, sorgulama, araştırma, değerlendirme ve yaratıcılık gibi tasarım ve teknoloji için gereken zihinsel süreçleri yeterince aktif hâle getirmeyen, tekdüze çalışmalarla, sadece el becerisini geliştiren yaklaşımlarla yarının dünyasında yaşayacak insanların beklentilerini karşılamak mümkün değildir.
Bu amaçla çocuklar, ihtiyaçlar ortaya çıkmadan tahmin etme ve farklı sorunları yakalama, bunlara yaratıcı çözümler geliştirme, tasarım hâline getirme, tasarımın üretim aşamalarını belirleme ve üretme becerisi kazanmalıdır.
Tüm bunların ışığında Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nın gelecek nesillerin yaşayacakları çağın ihtiyaçlarına cevap vermesi amaçlanmıştır.Programın ana amacı “Atatürk ’ün işaret ettiği muasır medeniyet seviyesine ulaşma hedefi doğrultusunda; bilim ve teknolojiye hakim, teknolojiyi bilinçli kullanan ve yeni teknolojiler üretebilen, teknolojik gelişmeleri toplumsal/ekonomik faydaya dönüştürme yeteneği kazanmış bir toplumu oluşturmak” üzere bilim ve teknoloji vizyonu oluşturmaktır.

Teknoloji ve Tasarım Nedir?


TEKNOLOJİ
Teknoloji, insan hayatının kalitesini artırmak amacıyla yaratıcılık ve zekânın; bilim, sanat, mühendislik, ekonomi ve sosyal çalışmayla oluşturulan bir bireşimidir. Herhangi bir şeyi daha iyi, daha hızlı, daha kolay, daha ekonomik ve daha verimli yapma girişimidir.
Teknoloji bir şeyleri yapmanın yoludur. Taş devrinde balta , daha sonra ateş , ok , tekerlek … Aya seyahat , kalp nakli , diş macunu ,mikroçipler…Günlük hayatta kullandığımız ve aklımıza gelen her şey…

TASARIM

Tasarım, zihinde canlandırılan biçimdir. Bu tanımlamada zihinsel süreçlerin kullanımı ön plana çıkmaktadır. Farklılıkları bulma, hayal kurma, sorgulama, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, akıl yürütme gibi üst düzey zihinsel süreçlerin tasarım yapmada önemli bir yeri vardır.
Tasarım bizim hayatımızdır. Tutuğunuz bardaktan, kulandığınız bilgisayara , yazmak için kulandığınız kalemden , oturduğunuz sandalyeye , yürüdüğünüz yoldan , çıktığınız merdivene kulandığınız asansöre kadar hayatımız içerisinde ki her şey tasarım anlamına gelmektedir.

Hedefimiz

Öğrencinin bütününü eğitmek
Kendini ifade edebilmesi için çeşitli yöntemler göstermek
Onu yüreklendirmek , yapacağı çalışma üzerinde teknik becerisini ve hayal gücünü kullanmasına yardımcı olmak
Dersi, duygu ve düşüncelerini dışa aktarabileceği bir araç olarak sunmak
Yaratıcı yeteneklerinin ortaya çıkmasını sağlamak
Yapacağı işlerde planlı hareket etmesini göstermek
Duygularını , ahşaba, kağıda, cama, tuvale, demire, plastiğe, hertürlü artık materyale …. yansıtmasını sağlamak.

Teknoloji Tasarım Dersi Nedir?


Diğer gelişim alanlarına da destek verir.
Öğrenciler bu derste algılama, düşünme yetileriyle birlikte bedensel eylemlerinin de katıldığı bir ortam içinde kendilerini ifade ederler.
Öğrencilerimizin ilgi alanlarına göre projelerini tasarlamaları ve öğrendikleri çeşitli yöntemleri uygulayarak değişik projeler üretmeleri hedeflenmektedir.
Duygularını her türlü malzemeyle projelerine yansıtmasını sağlamaktır.

Teknoloji ve Tasarım Dersi

Özgün ,
Diğer derslerle bütünleşik ,
Teknolojik gelişmeleri yakından izleyen ,
Her yaş ve seviye grubuna uygun ,
Öğrencilerimizin zihinsel ve bedensel gelişimini destekleyen ,
Sorumluluk duygusunu pekiştiren ,
Girişimci ,
Paylaşımcı ve uyumlu bireyler yetiştirmeyi amaçlayan bir derstir.

Teknoloji ve Tasarım Dersinin Amaçları1-Teknolojinin insan hayatındaki önemini kavrayabilme
2-Öğrencilerin günlük hayatta karşılaştıkları problemlere pratik çözümler getirebilme
3-Kendi ilgi ve yeteneklerini tanıyabilme
4-Yaratıcı gücünü kullanarak iş yapabilme
5-İş yapmanın hazzını ve gururunu duyabilme
6-İşi isteyerek ve zevkle yapabilme
7-İşlerini arkadaşlarıyla işbirliği içinde yap bilme
8-Öğrendiklerini günlük hayatında kullanabilme
9-Proje ile ilgili araç ve gereçleri yerinde kullanabilme
10-Malzeme ve zamanı ekonomik olarak kullanabilme
11-Elindeki çeşitli kaynakları en iyi şekilde değerlendirebilme

9 Haziran 2012 Cumartesi

Teknoloji ve Tasarım Dersi

Milli Eğitim Bakanlığı bir çok derse ait öğretim programlarını yeniden ele alarak düzenledi.Teknoloji Tasarım Dersi de bunlardan birisidir. Önemli olan bu derslere ait öğretim programlarının her an günümüz şartlarına göre yeniden ele alınarak gözden geçirilmesi gerekmektedir.Günümüzde geleneksel eğitim yaklaşımları yetersiz kalmaktadır.Günümüzde bilginin üretimine dayalı ve geliştirilebilir bilim ve teknolojiden faydaklanan bir eğitim sistemine ihtiyacımız vardır.
Teknoloji ve tasarım Dersi de bilim ve teknolojiye ayak uydurabilecek ve bilgiyi aktif bir şekilde kullanılabilecek şekilde tasarlanmalı ve çocuklarımıza eğlenceli ve kalıcı bir şekilde öğretilmelidir.